📝ประกาศ 📌โรงเรียนปทุมคงคาจะทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 📌📌


นายดาวหยาด ขันธ์เพชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคาNEW แบบกรอกข้อมูลของผลงานภาพรวม NEW

แบบกรอกข้อมูลการประกวดแข่งขัน/ผลงานของนักเรียน โรงเรียนปทุมคงคา แบบกรอกข้อมูลผลงาน/รางวัลของครู โรงเรียนปทุมคงคา แบบกรอกข้อมูลผลงานโรงเรียนปทุมคงคา แบบกรอกข้อมูลครูไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนาข่าวประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ
วัน
หัวข้อ
วัน

ดาวโหลดเอกสาร

หัวข้อ
วัน
หัวข้อ
วัน